THÔNG TIN THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
Đối tượng ưu tiên tuyển sinh: (Thuộc đối tượng nào thì chọn đối tượng bên phải)
Khu vực ưu tiên tuyển sinh: (Thuộc khu vực nào thì chọn khu vực bên phải))
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP CỦA THÍ SINH
Ghi rõ tên tỉnh (thành phố), huyện (quận), xã (phường) vào ô hộ khẩu thường trú.
Tên tỉnh/TP
Quận/Huyện
Mã trường
Tên trường
Bạn chỉ có thể tải lên tệp có định dạng PNG, JPG, JPEG và kích thước không quá 10MB
CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ
Phương thức 1: Xét tuyển kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021 (Điểm thi)
Phương thức 2: Xét tuyển kết quả học tập THPT (Học bạ)

Lưu ý - Thí sinh phải nhập điểm trung bình cả năm của từng môn năm lớp 12.

- Dấu chấm (.) được sử dụng trong phân cách phần nguyên và phần thập phân của điểm. Ví dụ: 7.5

Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp giữa Chứng chỉ quốc tế và Kết quản thi THPT hoặc Học bạ
Phương thức 4: Xét tuyển kết quả thi Đánh giá năng lực năm 2021
Phương thức 5: Xét tuyển thẳng theo Quy định của Bộ GD&ĐT

Kiểm tra lại thông tin trước khi Đăng ký xét tuyển.

Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn đăng ký xét tuyển này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo quy chế Tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Thông tin khảo sát
Bạn biết đến Trường ĐH Hải Phòng thông qua các kênh nào sau đây? (có thể click chọn nhiều kênh)

Copyright ©2021 ITC, Haiphong University. All Rights Reserved